Tra cứu hóa đơn
Thông tin hướng dẫn
- Lựa chọn khu chung cư và tìm kiếm theo mã căn hộ, mã khách hàng hoặc số điện thoại.
- Liên hệ với BQL căn hộ nếu không có thông tin về mã căn hộ hoặc mã khách hàng muốn tìm kiếm.
Powered by commit.vn